Together in IT

Yourdon hanteert algemene leveringsvoorwaarden. De leveringsvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle door Yourdon
uitgebrachte offertes alsmede de uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden. Indien u daar prijs op stelt, kan Yourdon de leverings-
voorwaarden eveneens per e-mail sturen. De voorwaarden zijn als PDF hieronder te downloaden.

Algemene_voorwaarden_Yourdon_feb_2011docx

Voor het lezen van dit bestand, dient  u de beschikking te hebben over een PDF reader. Bijvoorbeeld de Acrobat Reader.
Deze is hier gratis te downloaden.