Together in IT

 

Your_meet1

Bij een consultancy wordt ondersteund bij het maken van keuzes. U bent goed in ondernemen. Yourdon voegt daar met de
specifieke kennis van bedrijfsprocessen en ICT een aspect aan toe. Daarnaast bent u verzekerd van volkomen
onafhankelijkheid van derden en van absolute geheimhouding..

Voor het analyseren van ICT vraagstukken voor uw bedrijf, vereniging of instelling, kunt u met Yourdon een consultancy
overeenkomst afsluiten. Hierbij worden specifieke ICT vraagstukken waar u zelf onvoldoende antwoord op kunt krijgen door
Yourdon onderzocht. Van dit onderzoek wordt een heldere, onafhankelijke rapportage gemaakt waarbij mogelijkheden, voor- en
nadelen in voor u begrijpelijke terminologie wordt uitgelegd en toegelicht.

Een consultancy contract kan bestaan uit een aantal dagen of een aantal uren inzet door Yourdon. Hiervoor wordt een intake gesprek
gehouden. Daarnaast wordt het door Yourdon te hanteren tarief overeengekomen waarbij eveneens het tarief voor de eventuele
meer uren worden. Meeruren worden daarnaast uitsluitend uitgevoerd, nadat u daar toestemming voor uitvoering aan hebt gegeven.

Een consultancy afspraak komt evenals de andere geleverde diensten van Yourdon alleen tot stand door het aangaan van
een schriftelijke overeenkomst op basis van een door Yourdon uit te brengen offerte.Facturatie vindt plaats zoals in de offerte staat
omschreven.

De kwaliteit van de aan u geleverde diensten zijn voor ons van het grootste belang. Neem gerust geheel vrijblijvend contact op voor
het maken van een afspraak.