Together in IT

BPR & ERP

Lean ondernemen, ofwel kostenbeheersing is voor ondernemers van groot belang. Minder kosten is immers meer winst. Maar waar valt nu precies die besparing te behalen? Zijn dat de herkenbare kosten zoals de voorraad of kan ik mijn bedrijfsprocessen op een efficiëntere  wijze organiseren?

Als deze vragen bij u leven, is het wellicht verstandig een BPR of ERP traject te starten. Een ERP traject (Enterprise Resource Planning) geeft u inzicht in de inzet van al de mogelijkheden die u hebt binnen uw bedrijf. Een BPR traject (Business Process Redesign) is de invoering van geoptimaliseerde werkwijzen in de werkprocessen binnen uw bedrijf. ERP zegt meer over hoe de uitvoering van
werkzaamheden nu feitelijk plaats vindt. BPR daarentegen gaat meer om veranderingen door te voeren in bestaande werkprocessen.

Beide trajecten kunnen onafhankelijk van elkaar worden gestart.

ERP/BPR trajecten worden veelal in een consultancy concept uitgevoerd. Naast kostenbesparing staat optimalisatie van de uitvoering van de bedrijfsprocessen centraal. Dit kunnen ook ondersteunende processen zijn, zoals bijvoorbeeld boekhouding of voorraad administratie.

Ook bij het voornemen een webshop te integreren in uw bedrijfsprocessen is het belangrijk vooraf te weten, wat de gevolgen hiervan voor uw bedrijfsvoering zijn. Ook in dat verband is het toepassen van een BPR traject heel zinvol. Wie doet wanneer wat is het centrale thema in een dergelijk traject. Voor de ondernemer levert dit heel veel inzicht op, hoe processen werkelijk doorlopen worden.

Meer weten? Neem gerust contact op met Yourdon.