Yourdon

Together in IT

Spamfilter voor uw e-mail

Aan websites die voor u door Yourdon beschikbaar worden gesteld op het internet (hosting) zijn veelal één of meerdere e-mailaccounts gekoppeld.

E-mail kunt u op 2 verschillende manieren inzien:

 1. Via een webbrowser
 2.  De e-mail downloaden vanaf de server waar ook uw website staat geïnstalleerd en vervolgens lezen in bijvoorbeeld Outlook.

In beide gevallen ontkomt u er helaas niet aan dat ongewenste berichten in de vorm van spam naar u worden gezonden. Bij die berichten zijn veelal bijlagen gevoegd. De kans dat er malware in die bijlage is opgenomen is heel groot. Met malware kan o.a. software op uw pc, laptop, tablet of smartphone worden geinstalleerd. Die software maakt het onder meer mogelijk dat uw systeem met een virus besmet kan worden, of dat uw systeem zonder dat u dat weet gebruikt wordt door anderen, bijvoorbeeld voor het delen van films. Vooral devices gebaseerd op het Windows of Android besturingssysteem zijn hier vatbaar voor.

Wat kunt u hieraan doen?

 1. Zorg voor een goede virusscanner zodat bestanden die met malware naar u worden verzonden, worden herkend.
 2. Zorg ervoor dat uw systeem voorzien is van de laatste updates
 3. Om te voorkomen dat u spamberichten ontvangt biedt Yourdon de mogelijkheid voor aan u geadresseerde e-mail  berichten een spamfilter te installeren. De mail wordt dan eerst door het spamfilter gecontroleerd, voordat u dit bericht ontvangt. Daarmee wordt deze ook niet meer naar uw smartphone of tablet gestuurd, wat wel het geval is als u geen spamfilter voor uw e-mail hebt geïnstalleerd.
 4. Is uw systeem traag of vermoed u infectie door een virus? Doe dan het volgende:
  1. Zorg dat uw virusscanner up to date is en laat het systeem scannen.
  2. Installeer eventueel Malwarebytes om ongewenste malware te verwijderen (https://nl.malware)bytes.org)
  3. Gebruik CCleaner om het register van uw computer te schonen en te herstellen (https://www.piriform.com/ccleaner)

Vragen hierover? Neem gerust contact op met Yourdon.

NB: Het installeren van een spamfilter door Yourdon is alleen mogelijk indien u webhosting en e-mail door Yourdon laat verzorgen. Is dat niet het geval, dan kunt u contact opnemen met uw eigen internet service provider.

 

Nieuwe, vervelende vorm van SPAM

Sinds een aantal weken blijkt dat er een nieuwe vorm van SPAM wordt verzonden waarbij wordt gesuggereerd dat u een e-mailbericht hebt verzonden dat niet bezorgd kon worden. Dat is natuurlijk niet het geval geweest, maar het doel hiervan is, dat u de mail leest en vervolgens een bijlage of een link gaat openen. Dit kan heel vervelende gevolgen met zich mee brengen en verderop in dit artikel wordt dit toegelicht.

Om te herkennen dat een mailbericht als SPAM wordt verzonden dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. Bijvoorbeeld dezelfde afzender of hetzelfde onderwerp. Bij de nieuwste vorm van SPAM blijkt het veel lastiger dit als zodanig te herkennen omdat wordt gesuggereerd dat u de afzender bent. Bovendien is er telkens sprake van een andere afzender (de gesuggereerde ontvanger naar wie u de mail zou hebben gestuurd).

Hieronder een schermvoorbeeld:

SPAM bericht - Microsoft Outlook

In de mail zit zoals in de inleiding aangegeven, veelal een bijlage. Open deze bijlage niet. Hierin is zogenaamde mallware opgenomen. Mallware installeert een klein programma op uw computer waarna deze via internet verbonden wordt met een server. Met dit programma verschaft u ongewild aan anderen de mogelijkheid om bijvoorbeeld films te kijken, of wordt een sniffer geinstalleerd die de toetsaanslagen van uw toetsenbord logt. In andere gevallen wordt de controle van uw computer overgenomen of krijgt u een melding dat uw gegevens zijn gelockt en dat u een bedrag moet betalen om weer toegang tot deze bestanden te krijgen.

In andere berichten met deze strekking wordt er een link aangeboden. Als u daarop klikt bestaat de mogelijkheid dat uw browser met ongewenste software wordt besmet. Deze kunnen dezelfde gevolgen hebben als hierboven omschreven.

Dit alles is uiteraard een zeer ongewenste situatie zeker als u vertrouwelijke gegevens via internet verstuurd zoals internet bankieren.

De meeste virusscanners kunnen gelukkig voorkomen, dat uw PC wordt besmet. Daarom is het van belang dat uw virusscanner actueel is door deze automatisch te updaten met de laatste virusdefinities. Windows biedt een gratis virusscanner aan, Windows Defender maar u kunt natuurlijk ook een virusscanner kopen (McAfee of Kasperski). Op internet treft u testen aan van virusscanners. Deze kunnen u helpen bij uw keuze welke virusscanner u wilt gebruiken. Ook gratis varianten voldoen prima zoals AVAST of AVG, echter deze zijn wel beperkter in de beschikbare mogelijkheden.

Standaard worden e-mail berichten die naar u worden verzonden gecontroleerd op SPAM. Uw bij Yourdon afgesloten hosting abonnement voorziet daar in. Yourdon biedt u echter de mogelijkheid ook deze vorm van SPAM te herkennen voordat het bericht naar u en dus ook naar uw smartphone of tablet wordt verzonden. Het scannen vindt in dat geval op een andere wijze plaats op uw domein maar heeft wel tot gevolg dat dit soort mailberichten niet meer naar u worden doorgestuurd.

Als u geregeld (3 a 4 dagen per week) grote hoeveelheden berichten ontvangt (30 tot 60 per dag of soms meer) waarbij melding gemaakt wordt dat een zogenaamd door u verzonden bericht niet kon worden verzonden, wordt geadviseerd uw hostingabonnement uit te breiden met deze vorm van e-mail scanning. Helaas zijn hier wel kosten aan verbonden. Deze bedragen € 1,- per maand, exclusief BTW en worden bij u in rekening gebracht bij het verlengen van uw hostingovereenkomst.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mailbericht naar Yourdon te versturen.

Meer informatie over virusscanners (u verlaat de site van Yourdon):

De beste virusscanner kiezen

PC en Internet Beste antivirus software

Het laatste nieuws over virussen (Virusalert.nl)

Een forum met het probleem van geretourneerde e-mailberichten (één van de vele overigens).